O društvu

TATA, izobraževalno svetovalno društvo se zavzema za vključevanje ranljivih skupin v družbo (mladi z manj priložnostmi, otroci z motnjami avtističnega spektra (MAS), družine in svojci ranljivih skupin itd.), z razvojem in izvajanjem metod neformalnega izobraževanja (seminarji, predvanja, delavnice, svetovanja, treninigi za trenerje itd.) ter promocijo vrednot vključevanja in mreženjem sorodnih organizacij doma in v tujini.

 
Copyright TATA © 2013