Sodelavci

Dr. Valentina Bandini, dipolomirana psihologinja, strokovnjakinja za ABA z mednarodno licenco za izvajanje terapije ABA - BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Deluje kot svetovalka ABA na oddelku za Nevropsihiatrijo v AUSL Imola (Bologna, Italija) in kot privatna svetovalka ABA za otroke vseh starosti z motnjami avtističnega spektra in ostalimi motnjami v razvoju. Redno vodi izobraževanja o avtizmu, metodi ABA in njeni uporabi za šole in društva staršev po vsej Italiji.

 

 


Dr. Monica Mercatelli, diplomirana psihologinja in strokovnjakinja za ABA z mednarodno licenco za izvajanje terapije ABA - BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Kot svetovalka vodi ABA  programe za domače in šolsko okolje za otroke z avtizmom.

 

 

 

 

 


Dr. Ivana Papi, je diplomirana psihologinja in Vedenjski analitik s certifikatom BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Ima 17 let izkušenj z izvajanjem obravnave ABA in poučevanjem otrok z avtizmom in razvojnimi motnjami. Izobrazbo vedenjskega anlitika je prejela na Florida Institute of Technology (FIT) v Melbournu FL ter v Oslu na Norwegian Research Institute for Children with Developmental Disabilities. Že nekaj let izvaja izobraževanja ABA in Verbal Behavior za vzgojitelje, učitelje, terapevte, psihologe in starše.


Dr. Elena Clo, strokovnjakinja za ABA z mednarodno licenco za izvajanje terapije ABA - BCBA (Board Certified Behavior Analyst). Svetovanje (individualno in skupinsko), evalvacija, izvajanje skupinskih in individualnih  izobraževanj, delavnic, treningov, načrtovanje in izvajanje individualnih programov, vodi skupino za starše, vodi programe za domače in šolsko okolje za otroke z avtizmom, privatna svetovalka ABA za otroke z avtizmom.
Vodi tudi izobraževanje o avtizmu, metodi ABA in njeni uporabi za šole in društva staršev po vsej Italiji.

 
Copyright TATA © 2013